Američki univerzitet potpisao ugovor u Tuzli

27.06.2011

Rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović i predsjednik Američkog univerziteta u BiH Denis Prcić potpisali su danas u Tuzli Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji. Potpisnici sporazuma saglasili su se da će se svi oblici saradnje razvijati u naučnim područjima i drugim oblicima akademskog djelovanja, zastupljenim na ova dva univerziteta, a kako bi se to postiglo, u međusobno formiranim radnim grupama zajednički će utvrđivati radne programe. Radne grupe će se sastajati prema ukazanoj potrebi, a minimalno svaka tri  mjeseca, saopćio je Američki univerzitet u BiH.

Sporazumom su, između ostalog,  dogovorene međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika i naučnika oba univerziteta, sa ciljem međusobne razmjene iskustava u naučno-nastavnom procesu. Dogovorena je i međusobna saradnja na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama, kao i posjete svečanostima organizovanim od sporazumnih strana. Univerzitet u Tuzli i Američki univerzitet u BiH ubuduće će zajednički promovisati univerzalne akademske vrijednosti, te raditi na provođenju reforme visokog obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivno i punopravno učešće u jedinstvenom evropskom obrazovnom području.

Neki od načina saradnje i ciljeva sporazuma su i postizanje mobilnosti nastavnika, mladih istraživača i studenata u okviru dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, međusobna razmjena naučnih informacija, te međusobna razmjena publikacija.

Dogovoreno je i utvrđivanje zajedničkih osnova i jedinstveno djelovanje prema institucijama od značaja za područje visokog obrazovanja u BiH i prema međunarodnoj zajednici, kao i drugi oblici univerzitetske saradnje.