we_hero_culcar_collabjpg

O nama

Ko smo mi, šta radimo i kako razmišljamo?

Poslovna misija

Ogleda se u sinergiji pozitivnih iskustava u domenu medija, oglašavanja i odnosa s javnošću (PR) s ciljem suverenog, sadržajnog i svrsishodnog korištenja medijskog prostora i sadržaja zarad postizanja potpunih efekata strateškog komuniciranja.

Cilj

Pružiti što je moguće kvalitetnije usluge klijentima, inovativno i kreativno prepoznatljivih karakteristika, što će u konačnici imati za cilj najveći mogući ROI (povrat investicije) korisnika naših usluga.

Tržište

Svi oni klijenti iz javnog, privatnog i NVO sektora koji pokazuju namjere ostvarenja njihovih interesa, a za što su im potrebne usluge strateškog komuniciranja i kreiranja medijskog sadržaja.