we_hero_culcar_collabjpg

O nama

Ko smo mi, šta radimo i kako razmišljamo ? Pa ovo je ukratko o nama.

Poslovna misija

Ogleda se u sinergiji pozitivnih iskustava u domenu medija (u prilogu Reference i važniji projekti), oglašavanja i odnosa s javnošcu (PR) s ciljem suverenog, sadržajnog i svrsishodnog korišcenja medijskog prostora i sadržaja zarad postizanja potpunih efekata strateškog komuniciranja.

Cilj

Pružiti što je moguce kvalitetnije usluge klijentima, inovativno i kreativno prepoznatljivih karakteristika, što ce u konacnici imati za cilj najveci moguci ROI korisnika naših usluga.

Tržište

BiH, ali i svi oni klijenti iz javnog, privatnog i NVO sektora koji pokazuju namjere ostvarenja njihovih interesa u BiH, a za što su im potrebne usluge primjene strateškog komuniciranja i kreiranja medijskog sadržaja.